Datasikkerhet

Vi respekterer ditt privatliv og personlige integritet og ønsker at ditt besøk på våre hjemmesider forløper sikkert og tilfredsstillende. Derfor tar vi beskyttelsen av dine personlige data (som f.eks. navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer) meget alvorlig og behandler slike opplysninger under nøye overholdelse av lovene omkring databeskyttelse.

1. Innhenting av data

Vi innhenter, bearbeider og benytter personlig data i så liten grad som mulig.

2. Registrering og bearbeidelse av personlige data, samtykke

Vi samler ikke inn dine personlige data via våre internettsider uten ditt samtykke. Du bestemmer selv om du vil gi oss dine personlige data - f.eks. i forbindelse med en opinionsundersøkelse, registrering, premiekonkurranse o.l. Når du gir oss slike personlige opplysninger, gir du oss dermed ditt samtykke til innlesning og bruk i databeskyttelsesrettslig betydning.

De personlige opplysningene som du gir oss, vil vi prinsipielt bruke til å besvare dine forespørsler, til å gi deg opplysninger eller tilbud som du har bedt om, eller til å skaffe deg adgang til dette.

Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til bruk av personlige data pr. e-post til oetker@oetker.no eller per post til Dr. Oetker Norge A/S, Postboks 483, 1411 Kolbotn.

3. Automatisk genererte data


Ved bruk av våre internettsider kan det forekomme en automatisk bearbeiding av personlige opplysninger. Dette gjelder spesielt informasjon om nettleverandør, IP-adresse, hvilken browser som benyttes, besøkte nettsider, evt. søkeord og nettsider som man har kommet inn på våre nettsider fra. Denne bearbeidelsen skjer i alle tilfeller anonymt, dvs. at det er utelukket å kunne knytte disse opplysningene til din person.

4. Cookies

Ved benyttelse av denne hjemmesiden kan mindre textfiler (såkalte Cookies) dannes og bli lagret på din pc. Vi benytter cookies for å lette og for å bedre bruken av våre hjemmesider, og for å optimalisere hjemmesiden ved å identifisere spesielt populære områder.

Våre cookies tillater en identifisering av brukere som besøker hjemmesidene våre flere ganger, mens de er inne på sidene, uten at personlige data blir lagret. Dersom man ikke ønsker bruk av cookies, kan man endre nettleser-innstillingene. Da kan man også slette cookies som allerede er lagret på pc'en.

5. Sosiale Nettverk

På vår hjemmeside finnes det lenker til eksterne sosiale nettverk som f.eks. Facebook (Social plugins). Funksjoner som disse eksterne nettverkene måtte ha, som formidling av informasjon og brukerdata, blir ikke aktivert ved å besøke våre hjemmesider, derimot først når man klikker på lenken. Etter å ha klikket på lenken til den eksterne nettverket, blir de aktuelle Plugins aktivert, og din nettleser oppretter en direkte forbindelse med det andre nettverkets server.

Når man er på vår hjemmeside og klikker på en ekstern lenke, kan det skje at ens brukerdata overføres til et eksternt sosialt nettverk. Dette kan forekomme dersom man er logget på et sosialt nettverk og samtidig besøker våre hjemmesider. Da kan nettverket som man er logget på, lagre informasjonen om at man samtidig er på våre hjemmesider, og knytte dette opp mot ens brukerkonto. Dersom man ønsker å forhindre at dette skjer, må man logge seg av det sosiale nettverket før man klikker på lenken på vår hjemmeside.

De enkelte sosiale nettverkene er selv ansvarlig for håndteringen av personlig informasjon og datasikkerheten på sine sider, også informasjonen de måtte tilegne seg gjennom å bli henvist til fra en ekstern lenke.

6. Tredjeparts tilgang til personlig data

Innhenting, bearbeidelse og bruk av personlige data skjer av Dr. Oetker - så lenge vi ikke uutrykkelig har utelukket dette - og andre bedrifter i Dr. Oetker-gruppen (konsernbedrifter), eller fra firmaer som har fått i oppdrag å utføre slike tjenester for oss. I begge de to sistnevnte tilfellene vil vi også forsikre oss om at lovgivningen for personvern overholdes.

Ellers har ingen tredjepart tilgang til våre besøkendes personlige data. Vi selger ikke slik informasjon videre, eller drar fordel av slik informasjon på annen måte. Kun ved lovmessige krav fra det offentlige vil Dr. Oetker bearbeide og videreformidle personlig data.

7. Sikkerhet

Vi har tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte deres personlige data mot endring, bruk, tilgang fra tredjepart og tap.

8. Barn

Vi har ingen interesse av målrettet innsamling av personlig informasjon fra barn under 15 år. Dersom vi blir kjent med at vi innehar slik informasjon uten foresattes godkjennelse, sletter vi denne informasjonen umiddelbart. I dette henseende er vi avhengige av henvendelser fra foresatte.

9. Sletting og sperring

Vi sletter deres personlige data når årsaken til at det ble innhentet ikke lenger er aktuell eller når lovgivningen tilsier det. For eksempel hvis en konkurranse har blitt avsluttet, sletter vi dataene, med mindre man har godkjent en videre bruk av denne informasjonen.

Også i tilfeller der man tidligere har godkjent bruk av personlig informasjon, sletter vi informasjonen dersom man ønsker å trekke tilbake godkjennelsen (Punkt 2).

Etter ønske kan vi også helt eller delvis sperre personlig data som er samlet inn. I denne forbindelse meddeler man oss i hvilket omfang og med hvilken varighet man ønsker å sperre informasjonen. I den grad det er teknisk mulig, kan man på denne måten utelukke videre bearbeidelse og bruk av deres informasjon innen visse områder.

10. Hyperlinks


Våre hjemmesider kan inneholde hyperlinker. På sidene som disse linker til, har ikke våre henvisninger vedr. datasikkerhet gyldighet, der gjelder kun bestemmelsene til de enkelte internettsidene.

11. Endringer i retningslinjene for datasikkerhet

Vi holder alltid disse retningslinjene oppdatert. Derfor kan det være påkrevet å tilpasse retningslinjene til endrede rammebetingelser. Disse tilpasningene aksepteres ved å gjøre bruk av våre hjemmesider.

12. Kontakt vedr. datasikkerhet

Ved spørsmål vedrørende innhenting, bearbeidelse eller bruk av deres personlige data, vennligst kontakt oss:

e-post: oetker@oetker.no
eller

post: Dr. Oetker Norge A/S, Postboks 483, NO-1411 Kolbotn